GDPR – Wat zijn de gevolgen voor de HORECA?

Als u gegevens van uw klanten verzamelt, wordt u beïnvloed door de nieuwe GDPR-wet die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

We plannen een conferentie met specialisten om u zo goed mogelijk voor te bereiden. Het zou begin maart moeten plaatsvinden. Volg onze blog op de voet!

De nieuwe EU-verordening wijzigt het hele gegevensbeheer door de particuliere kant van de gegevens te versterken. Persoonlijke gegevens van zowel klanten als werknemers worden beïnvloed door de GDPR.

Binnen uw vestiging kan het dus gaan om het gebruik van Wifi, klantenkaarten of een andere toepassing om gegevens vast te leggen. Het is essentieel om aan deze regels te voldoen, anders worden er zware boetes opgelegd.

Concreet ?

  • Vanaf 25 mei 2018 kan een klant zich te allen tijde beroepen op het recht om geïnformeerd te worden, toegang te krijgen tot zijn gegevens, deze te corrigeren en te laten verwijderen.

Wat te doen (in grote lijnen) ?

  • U dient na te gaan of u toestemming heeft gevraagd aan de klanten van wie u de gegevens heeft. Zo niet, dan moet u contact opnemen met hen allen en hun toestemming vragen. Als u deze niet ontvangt, moet u deze klant uit uw database verwijderen.

  • Train uw personeel en maak hen bewust van de GDPR. Een goed voorbereid team minimaliseert mogelijke fouten.
  • Als u de gegevens van uw klanten wilt blijven registreren, moet u een gedragscode opstellen waarin u aan uw klanten uitlegt welke gegevens u gebruikt en hoe deze zullen worden gebruikt.
  • Elk formulier moet nu een keuze bevatten die aan de klant wordt overgelaten. In geen geval mag deze keuze een vooraf aangevinkt vakje zijn, noch zal een vooraanvaarding worden aanvaard.

 

Zoals gezegd zullen we begin maart een conferentie houden om de problemen uit te leggen en u te helpen bij de voorbereiding.

2020-07-23T20:51:49+02:00